Jouw partner in crime voor WordPress websites

Disclaimer Boon Webdesign

Disclaimer voor BoonWebdesign.nl

Boon Webdesign (Kamer van Koophandel: 1124332), hierna te noemen BW, verleent u hierbij toegang tot boonwebdesign.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. BW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op boonwebdesign.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Boon Webdesign.


Beperkte aansprakelijkheid

BW spant zich in om de inhoud van boonwebdesign.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op boonwebdesign.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BW.
In het bijzonder zijn alle prijzen op boonwebdesign.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op boonwebdesign.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BW nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BW.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BW, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is espanolfarmacia.net.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Gebruikte afbeeldingen en icons

Veel van de foto’s, afbeeldingen en icons die ik gebruik, zijn niet van mij zelf. Ik maak graag gebruik van stockphoto’s hiervoor. Wil je een lijst van aanbieders? Bekijk dan: Zo kom je dus aan mooie afbeeldingen voor je website. Hieronder kun je een lijst vinden van stockmateriaal dat ik gebruik waarbij het verplicht is de herkomst te vermelden.

Afbeelding: Herkomst/attributie:
Verschillende illustraties Designed by Freepik
Grootste gedeelte van alle stockphoto’s waarbij geen specifieke attributie nodig is Via Pixabay.com en Pexels.com
Facturen versturen met je WooCommerce webshop (icon) CreativeCorp via IconFinder.com
Moneybird logo Is uiteraard van Moneybird
Icon slotje bij artikel over SSL Nick Roach via IconFinder.com
WooCommerce ninja Is uiteraard van WooCommerce
Mailchimp logo en monkey (aap) Is uiteraard van Mailchimp
WordPress logo Is uiteraard van WordPress
Google Maps kaartje Google Maps
Thumbnail bij blogartikel Facebook Like created by freepik – www.freepik.com
Foto Facebook artikel Background photo created by natanaelginting