Vragen over design, techniek of het ondernemen als WordPress webdesigner?

Plan een online koffiedate met mij in

Yes, maak een afspraak!

Disclaimer Boon Webdesign

Boon Webdesign is onderdeel van Buro Fortix (Kamer van Koophandel: 1124332), hierna te noemen Boon Webdesign, verleent u hierbij toegang tot boonwebdesign.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Boon Webdesign behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op boonwebdesign.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Boon Webdesign.


Beperkte aansprakelijkheid

Boon Webdesign spant zich in om de inhoud van boonwebdesign.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op boonwebdesign.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Boon Webdesign. In het bijzonder zijn alle prijzen op boonwebdesign.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op boonwebdesign.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Boon Webdesign nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Boon Webdesign. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Boon Webdesign, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Gebruikte afbeeldingen en icons

Veel van de foto’s, afbeeldingen en icons die ik gebruik, zijn niet van mij zelf. Ik maak graag gebruik van stockphoto’s en stockmateriaal hiervoor.